سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
April 23, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
0°
فعلی
0°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:32
غروب آفتاب : 19:51
اردبیل
کمترین
-2°
فعلی
-2°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 06:32
غروب آفتاب : 20:01
ارومیه
کمترین
2°
فعلی
2°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 06:44
غروب آفتاب : 20:11
اصفهان
کمترین
4°
فعلی
4°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:27
غروب آفتاب : 19:40
اهواز
کمترین
15°
فعلی
16°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 06:41
غروب آفتاب : 19:50
ایلام
کمترین
9°
فعلی
9°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:46
غروب آفتاب : 20:02
بجنورد
کمترین
1°
فعلی
4°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 05:57
غروب آفتاب : 19:23
بندر عباس
کمترین
25°
فعلی
25°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 19:14
بوشهر
کمترین
21°
فعلی
21°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 06:35
غروب آفتاب : 19:39
تبریز
کمترین
-4°
فعلی
-4°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 06:39
غروب آفتاب : 20:08
تهران
کمترین
5°
فعلی
5°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:24
غروب آفتاب : 19:44
خرم آباد
کمترین
2°
فعلی
6°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:39
غروب آفتاب : 19:54
رشت
کمترین
5°
فعلی
7°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:29
غروب آفتاب : 19:55
زاهدان
کمترین
19°
فعلی
20°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:55
غروب آفتاب : 18:59
زنجان
کمترین
-2°
فعلی
-1°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 06:34
غروب آفتاب : 19:58
ساری
کمترین
3°
فعلی
5°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 19:38
سمنان
کمترین
9°
فعلی
10°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 19:36
سنندج
کمترین
-1°
فعلی
1°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 06:43
غروب آفتاب : 20:03
شهرکرد
کمترین
-4°
فعلی
-3°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 06:31
غروب آفتاب : 19:43
شیراز
کمترین
2°
فعلی
7°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 06:27
غروب آفتاب : 19:32
قزوین
کمترین
-1°
فعلی
-1°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:28
غروب آفتاب : 19:50
قم
کمترین
5°
فعلی
6°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 06:28
غروب آفتاب : 19:46
گرگان
کمترین
-4°
فعلی
1°
بیشترین
2°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 19:34
مشهد
کمترین
3°
فعلی
7°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 05:50
غروب آفتاب : 19:13
مهاباد
کمترین
-2°
فعلی
-2°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 06:45
غروب آفتاب : 20:09
همدان
کمترین
2°
فعلی
2°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:37
غروب آفتاب : 19:55
کرج
کمترین
2°
فعلی
2°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:26
غروب آفتاب : 19:47
کرمان
کمترین
10°
فعلی
11°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 19:13
کرمانشاه
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:41
غروب آفتاب : 19:59
یاسوج
کمترین
10°
فعلی
10°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:30
غروب آفتاب : 19:37