یکشنبه 1 مهر 1397
September 23, 2018
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
14°
فعلی
25°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:02
غروب آفتاب : 18:09
اردبیل
کمترین
10°
فعلی
17°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 06:07
غروب آفتاب : 18:14
ارومیه
کمترین
10°
فعلی
19°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 06:18
غروب آفتاب : 18:25
اصفهان
کمترین
15°
فعلی
28°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 05:54
غروب آفتاب : 18:01
اهواز
کمترین
27°
فعلی
42°
بیشترین
46°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 18:13
ایلام
کمترین
24°
فعلی
36°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 18:22
بجنورد
کمترین
4°
فعلی
18°
بیشترین
23°
طلوع آفتاب : 05:31
غروب آفتاب : 17:38
بندر عباس
کمترین
28°
فعلی
36°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 05:35
غروب آفتاب : 17:42
بوشهر
کمترین
34°
فعلی
35°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 05:58
غروب آفتاب : 18:05
تبریز
کمترین
8°
فعلی
17°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 18:22
تهران
کمترین
21°
فعلی
28°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 05:54
غروب آفتاب : 18:02
خرم آباد
کمترین
15°
فعلی
26°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 06:07
غروب آفتاب : 18:14
رشت
کمترین
19°
فعلی
25°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 06:02
غروب آفتاب : 18:10
زاهدان
کمترین
10°
فعلی
26°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 05:18
غروب آفتاب : 17:25
زنجان
کمترین
9°
فعلی
21°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 18:14
ساری
کمترین
16°
فعلی
25°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:46
غروب آفتاب : 17:54
سمنان
کمترین
17°
فعلی
28°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 05:47
غروب آفتاب : 17:54
سنندج
کمترین
10°
فعلی
22°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:13
غروب آفتاب : 18:21
شهرکرد
کمترین
5°
فعلی
21°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 05:58
غروب آفتاب : 18:05
شیراز
کمترین
12°
فعلی
26°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:50
غروب آفتاب : 17:58
قزوین
کمترین
13°
فعلی
26°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 05:59
غروب آفتاب : 18:07
قم
کمترین
16°
فعلی
27°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 05:57
غروب آفتاب : 18:05
گرگان
کمترین
8°
فعلی
19°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 05:42
غروب آفتاب : 17:50
مشهد
کمترین
8°
فعلی
21°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 05:22
غروب آفتاب : 17:30
مهاباد
کمترین
9°
فعلی
22°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 06:18
غروب آفتاب : 18:25
همدان
کمترین
13°
فعلی
26°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 06:06
غروب آفتاب : 18:14
کرج
کمترین
16°
فعلی
25°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:57
غروب آفتاب : 18:05
کرمان
کمترین
8°
فعلی
24°
بیشترین
24°
طلوع آفتاب : 05:30
غروب آفتاب : 17:37
کرمانشاه
کمترین
14°
فعلی
29°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 18:18
یاسوج
کمترین
20°
فعلی
33°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 05:54
غروب آفتاب : 18:01