سه شنبه 21 آبان 1398
November 12, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
-3°
فعلی
15°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:44
غروب آفتاب : 17:12
اردبیل
کمترین
-7°
فعلی
16°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:56
غروب آفتاب : 17:10
ارومیه
کمترین
5°
فعلی
12°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 07:05
غروب آفتاب : 17:22
اصفهان
کمترین
-1°
فعلی
17°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:32
غروب آفتاب : 17:08
اهواز
کمترین
12°
فعلی
29°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 06:42
غروب آفتاب : 17:22
ایلام
کمترین
11°
فعلی
29°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:55
غروب آفتاب : 17:26
بجنورد
کمترین
-5°
فعلی
12°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 06:18
غروب آفتاب : 16:35
بندر عباس
کمترین
17°
فعلی
29°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:04
غروب آفتاب : 16:57
بوشهر
کمترین
26°
فعلی
27°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:29
غروب آفتاب : 17:18
تبریز
کمترین
-2°
فعلی
12°
بیشترین
13°
طلوع آفتاب : 07:04
غروب آفتاب : 17:16
تهران
کمترین
3°
فعلی
20°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:38
غروب آفتاب : 17:03
خرم آباد
کمترین
3°
فعلی
19°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:47
غروب آفتاب : 17:19
رشت
کمترین
7°
فعلی
18°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:49
غروب آفتاب : 17:07
زاهدان
کمترین
1°
فعلی
15°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 05:50
غروب آفتاب : 16:36
زنجان
کمترین
-8°
فعلی
13°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:52
غروب آفتاب : 17:13
ساری
کمترین
5°
فعلی
16°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:32
غروب آفتاب : 16:53
سمنان
کمترین
4°
فعلی
20°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:30
غروب آفتاب : 16:55
سنندج
کمترین
1°
فعلی
16°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:57
غروب آفتاب : 17:22
شهرکرد
کمترین
-11°
فعلی
11°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:35
غروب آفتاب : 17:11
شیراز
کمترین
2°
فعلی
14°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:23
غروب آفتاب : 17:09
قزوین
کمترین
-1°
فعلی
18°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:45
غروب آفتاب : 17:06
قم
کمترین
2°
فعلی
17°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:39
غروب آفتاب : 17:07
گرگان
کمترین
-3°
فعلی
8°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:28
غروب آفتاب : 16:48
مشهد
کمترین
0°
فعلی
12°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:07
غروب آفتاب : 16:29
مهاباد
کمترین
1°
فعلی
16°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 07:04
غروب آفتاب : 17:24
همدان
کمترین
-5°
فعلی
16°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 06:48
غروب آفتاب : 17:16
کرج
کمترین
0°
فعلی
16°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:41
غروب آفتاب : 17:05
کرمان
کمترین
-4°
فعلی
8°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:04
غروب آفتاب : 16:47
کرمانشاه
کمترین
-6°
فعلی
19°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 06:52
غروب آفتاب : 17:21
یاسوج
کمترین
5°
فعلی
20°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 06:29
غروب آفتاب : 17:11