شنبه 30 شهریور 1398
September 21, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
12°
فعلی
26°
بیشترین
32°
طلوع آفتاب : 06:00
غروب آفتاب : 18:13
اردبیل
کمترین
6°
فعلی
19°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 18:18
ارومیه
کمترین
17°
فعلی
27°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 18:29
اصفهان
کمترین
15°
فعلی
29°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 05:53
غروب آفتاب : 18:04
اهواز
کمترین
22°
فعلی
38°
بیشترین
44°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 18:16
ایلام
کمترین
27°
فعلی
37°
بیشترین
42°
طلوع آفتاب : 06:13
غروب آفتاب : 18:25
بجنورد
کمترین
15°
فعلی
26°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 05:29
غروب آفتاب : 17:42
بندر عباس
کمترین
30°
فعلی
34°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 05:34
غروب آفتاب : 17:45
بوشهر
کمترین
31°
فعلی
32°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 05:57
غروب آفتاب : 18:08
تبریز
کمترین
15°
فعلی
22°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 18:25
تهران
کمترین
21°
فعلی
33°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 05:53
غروب آفتاب : 18:05
خرم آباد
کمترین
15°
فعلی
29°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 18:17
رشت
کمترین
19°
فعلی
23°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:00
غروب آفتاب : 18:13
زاهدان
کمترین
15°
فعلی
27°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 05:16
غروب آفتاب : 17:28
زنجان
کمترین
12°
فعلی
28°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:04
غروب آفتاب : 18:17
ساری
کمترین
19°
فعلی
25°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 05:44
غروب آفتاب : 17:57
سمنان
کمترین
23°
فعلی
33°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 05:45
غروب آفتاب : 17:57
سنندج
کمترین
12°
فعلی
27°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 06:11
غروب آفتاب : 18:24
شهرکرد
کمترین
9°
فعلی
22°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 05:56
غروب آفتاب : 18:08
شیراز
کمترین
14°
فعلی
22°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 05:49
غروب آفتاب : 18:00
قزوین
کمترین
14°
فعلی
29°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 05:58
غروب آفتاب : 18:10
قم
کمترین
18°
فعلی
28°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 05:56
غروب آفتاب : 18:08
گرگان
کمترین
14°
فعلی
21°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:41
غروب آفتاب : 17:54
مشهد
کمترین
17°
فعلی
24°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 05:20
غروب آفتاب : 17:33
مهاباد
کمترین
14°
فعلی
24°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 18:29
همدان
کمترین
12°
فعلی
28°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:05
غروب آفتاب : 18:17
کرج
کمترین
19°
فعلی
28°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 05:55
غروب آفتاب : 18:08
کرمان
کمترین
13°
فعلی
18°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 05:29
غروب آفتاب : 17:40
کرمانشاه
کمترین
12°
فعلی
29°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 06:09
غروب آفتاب : 18:21
یاسوج
کمترین
22°
فعلی
32°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 05:53
غروب آفتاب : 18:04