جمعه 28 تیر 1398
July 19, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
20°
فعلی
28°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 20:25
اردبیل
کمترین
12°
فعلی
18°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 20:39
ارومیه
کمترین
20°
فعلی
24°
بیشترین
31°
طلوع آفتاب : 06:23
غروب آفتاب : 20:48
اصفهان
کمترین
22°
فعلی
29°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 06:11
غروب آفتاب : 20:12
اهواز
کمترین
32°
فعلی
37°
بیشترین
47°
طلوع آفتاب : 06:26
غروب آفتاب : 20:21
ایلام
کمترین
30°
فعلی
34°
بیشترین
42°
طلوع آفتاب : 06:29
غروب آفتاب : 20:35
بجنورد
کمترین
18°
فعلی
26°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 05:36
غروب آفتاب : 20:00
بندر عباس
کمترین
32°
فعلی
33°
بیشترین
35°
طلوع آفتاب : 06:03
غروب آفتاب : 19:41
بوشهر
کمترین
32°
فعلی
32°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 06:23
غروب آفتاب : 20:07
تبریز
کمترین
15°
فعلی
20°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 20:47
تهران
کمترین
26°
فعلی
32°
بیشترین
43°
طلوع آفتاب : 06:04
غروب آفتاب : 20:19
خرم آباد
کمترین
21°
فعلی
29°
بیشترین
37°
طلوع آفتاب : 06:22
غروب آفتاب : 20:27
رشت
کمترین
22°
فعلی
23°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:08
غروب آفتاب : 20:31
زاهدان
کمترین
22°
فعلی
29°
بیشترین
38°
طلوع آفتاب : 05:41
غروب آفتاب : 19:28
زنجان
کمترین
18°
فعلی
25°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 20:34
ساری
کمترین
22°
فعلی
23°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 05:54
غروب آفتاب : 20:14
سمنان
کمترین
32°
فعلی
36°
بیشترین
43°
طلوع آفتاب : 05:57
غروب آفتاب : 20:11
سنندج
کمترین
14°
فعلی
25°
بیشترین
36°
طلوع آفتاب : 06:24
غروب آفتاب : 20:38
شهرکرد
کمترین
13°
فعلی
14°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 06:15
غروب آفتاب : 20:15
شیراز
کمترین
19°
فعلی
22°
بیشترین
30°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 20:01
قزوین
کمترین
20°
فعلی
22°
بیشترین
41°
طلوع آفتاب : 06:08
غروب آفتاب : 20:26
قم
کمترین
25°
فعلی
30°
بیشترین
40°
طلوع آفتاب : 06:10
غروب آفتاب : 20:20
گرگان
کمترین
20°
فعلی
22°
بیشترین
28°
طلوع آفتاب : 05:50
غروب آفتاب : 20:10
مشهد
کمترین
22°
فعلی
26°
بیشترین
33°
طلوع آفتاب : 05:30
غروب آفتاب : 19:49
مهاباد
کمترین
13°
فعلی
20°
بیشترین
34°
طلوع آفتاب : 06:25
غروب آفتاب : 20:45
همدان
کمترین
19°
فعلی
31°
بیشترین
40°
طلوع آفتاب : 06:19
غروب آفتاب : 20:29
کرج
کمترین
23°
فعلی
29°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:07
غروب آفتاب : 20:22
کرمان
کمترین
17°
فعلی
22°
بیشترین
29°
طلوع آفتاب : 05:52
غروب آفتاب : 19:43
کرمانشاه
کمترین
15°
فعلی
24°
بیشترین
39°
طلوع آفتاب : 06:23
غروب آفتاب : 20:32
یاسوج
کمترین
25°
فعلی
32°
بیشترین
43°
طلوع آفتاب : 06:16
غروب آفتاب : 20:07