جمعه 2 فروردین 1398
March 22, 2019
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
-1°
فعلی
0°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 07:14
غروب آفتاب : 19:26
اردبیل
کمترین
-4°
فعلی
-4°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:19
غروب آفتاب : 19:31
ارومیه
کمترین
3°
فعلی
3°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 07:30
غروب آفتاب : 19:42
اصفهان
کمترین
2°
فعلی
4°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 07:07
غروب آفتاب : 19:18
اهواز
کمترین
13°
فعلی
15°
بیشترین
27°
طلوع آفتاب : 07:19
غروب آفتاب : 19:29
ایلام
کمترین
7°
فعلی
8°
بیشترین
20°
طلوع آفتاب : 07:27
غروب آفتاب : 19:38
بجنورد
کمترین
-2°
فعلی
0°
بیشترین
1°
طلوع آفتاب : 06:43
غروب آفتاب : 18:55
بندر عباس
کمترین
20°
فعلی
21°
بیشترین
26°
طلوع آفتاب : 06:48
غروب آفتاب : 18:58
بوشهر
کمترین
20°
فعلی
20°
بیشترین
22°
طلوع آفتاب : 07:11
غروب آفتاب : 19:21
تبریز
کمترین
-3°
فعلی
-3°
بیشترین
5°
طلوع آفتاب : 07:26
غروب آفتاب : 19:38
تهران
کمترین
4°
فعلی
4°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 07:07
غروب آفتاب : 19:18
خرم آباد
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 07:19
غروب آفتاب : 19:30
رشت
کمترین
6°
فعلی
6°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 07:14
غروب آفتاب : 19:26
زاهدان
کمترین
11°
فعلی
11°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:31
غروب آفتاب : 18:41
زنجان
کمترین
-3°
فعلی
-3°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 07:19
غروب آفتاب : 19:30
ساری
کمترین
3°
فعلی
3°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:59
غروب آفتاب : 19:10
سمنان
کمترین
5°
فعلی
6°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:59
غروب آفتاب : 19:10
سنندج
کمترین
0°
فعلی
1°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 07:26
غروب آفتاب : 19:37
شهرکرد
کمترین
-7°
فعلی
-7°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 07:10
غروب آفتاب : 19:21
شیراز
کمترین
1°
فعلی
1°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 07:03
غروب آفتاب : 19:14
قزوین
کمترین
-1°
فعلی
2°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 07:12
غروب آفتاب : 19:24
قم
کمترین
3°
فعلی
5°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 07:10
غروب آفتاب : 19:21
گرگان
کمترین
-8°
فعلی
0°
بیشترین
0°
طلوع آفتاب : 06:55
غروب آفتاب : 19:07
مشهد
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 06:35
غروب آفتاب : 18:46
مهاباد
کمترین
-1°
فعلی
-1°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 07:30
غروب آفتاب : 19:42
همدان
کمترین
0°
فعلی
2°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 07:19
غروب آفتاب : 19:30
کرج
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 07:10
غروب آفتاب : 19:21
کرمان
کمترین
4°
فعلی
5°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:43
غروب آفتاب : 18:53
کرمانشاه
کمترین
-1°
فعلی
-1°
بیشترین
15°
طلوع آفتاب : 07:23
غروب آفتاب : 19:34
یاسوج
کمترین
7°
فعلی
10°
بیشترین
18°
طلوع آفتاب : 07:07
غروب آفتاب : 19:18