یکشنبه 6 اسفند 1396
February 25, 2018
در این قسمت وضعیت آب و هوای لحظه ای شهر های مختلف و ساعات طلوع و غروب خورشید نمایش داده شده است
وضعیت آب و هوا
اراک
کمترین
3°
فعلی
3°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:47
غروب آفتاب : 18:05
اردبیل
کمترین
-2°
فعلی
1°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:56
غروب آفتاب : 18:07
ارومیه
کمترین
2°
فعلی
2°
بیشترین
8°
طلوع آفتاب : 07:06
غروب آفتاب : 18:19
اصفهان
کمترین
4°
فعلی
7°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:38
غروب آفتاب : 17:59
اهواز
کمترین
13°
فعلی
15°
بیشترین
21°
طلوع آفتاب : 06:49
غروب آفتاب : 18:12
ایلام
کمترین
10°
فعلی
12°
بیشترین
17°
طلوع آفتاب : 06:59
غروب آفتاب : 18:19
بجنورد
کمترین
3°
فعلی
4°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 06:19
غروب آفتاب : 17:32
بندر عباس
کمترین
19°
فعلی
22°
بیشترین
25°
طلوع آفتاب : 06:14
غروب آفتاب : 17:44
بوشهر
کمترین
18°
فعلی
18°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 06:38
غروب آفتاب : 18:06
تبریز
کمترین
-4°
فعلی
-3°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 07:03
غروب آفتاب : 18:14
تهران
کمترین
6°
فعلی
7°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:41
غروب آفتاب : 17:57
خرم آباد
کمترین
4°
فعلی
5°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:51
غروب آفتاب : 18:11
رشت
کمترین
6°
فعلی
8°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:50
غروب آفتاب : 18:03
زاهدان
کمترین
11°
فعلی
12°
بیشترین
19°
طلوع آفتاب : 05:59
غروب آفتاب : 17:25
زنجان
کمترین
1°
فعلی
2°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:54
غروب آفتاب : 18:08
ساری
کمترین
6°
فعلی
6°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:34
غروب آفتاب : 17:48
سمنان
کمترین
7°
فعلی
8°
بیشترین
12°
طلوع آفتاب : 06:33
غروب آفتاب : 17:49
سنندج
کمترین
0°
فعلی
1°
بیشترین
6°
طلوع آفتاب : 06:59
غروب آفتاب : 18:16
شهرکرد
کمترین
-6°
فعلی
-3°
بیشترین
1°
طلوع آفتاب : 06:41
غروب آفتاب : 18:03
شیراز
کمترین
-1°
فعلی
2°
بیشترین
4°
طلوع آفتاب : 06:31
غروب آفتاب : 17:58
قزوین
کمترین
3°
فعلی
6°
بیشترین
10°
طلوع آفتاب : 06:47
غروب آفتاب : 18:01
قم
کمترین
5°
فعلی
6°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:43
غروب آفتاب : 18:01
گرگان
کمترین
1°
فعلی
1°
بیشترین
3°
طلوع آفتاب : 06:30
غروب آفتاب : 17:44
مشهد
کمترین
4°
فعلی
4°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:09
غروب آفتاب : 17:24
مهاباد
کمترین
0°
فعلی
0°
بیشترین
6°
طلوع آفتاب : 07:05
غروب آفتاب : 18:19
همدان
کمترین
3°
فعلی
3°
بیشترین
11°
طلوع آفتاب : 06:52
غروب آفتاب : 18:10
کرج
کمترین
5°
فعلی
5°
بیشترین
9°
طلوع آفتاب : 06:44
غروب آفتاب : 18:00
کرمان
کمترین
2°
فعلی
4°
بیشترین
7°
طلوع آفتاب : 06:12
غروب آفتاب : 17:37
کرمانشاه
کمترین
5°
فعلی
5°
بیشترین
14°
طلوع آفتاب : 06:56
غروب آفتاب : 18:14
یاسوج
کمترین
11°
فعلی
11°
بیشترین
16°
طلوع آفتاب : 06:36
غروب آفتاب : 18:01