سایر اخبار
.از نیروهای نظامی خواستیم نفتکش حادثه آفرین انگلیسی را به لنگرگاه بندرعباس هدایت کند
.واکنش آمریکا به توقیف نفتکش انگلیسی توسط ایران
.یک نفت کش متعلق به لیبریا به سمت ایران تغییر مسیر داد
.توقیف دومین کشتی انگلیسی توسط ایران؟
.بیانیه مالک نفتکش انگلیسی درباره توقیف آن توسط ایران
.تعداد خدمه نفتکش توقیف شده انگلیسی توسط ایران
.روند کاهشی قیمت طلا در آینده ادامه دار است؟