سایر اخبار
.جنگ اقتصادی ترامپ با ایران محکوم به شکست است
.دانشجویان علیه سیاست های آموزشی دولت ایتالیا تظاهرات کردند
.حمایت اروپا از مواضع عراق در قبال تحریم های ضد ایرانی
.آلودگی شهر سان فرانسیسکو به دلیل آتش سوزی کالیفرنیا
.پیروزی کمرنگ عربستان مقابل حریف ایران
.عنوان برترین مسابقات آفرود قهرمانی کشور به راننده گلستانی رسید
.مسابقات کشوری نین جوتسوی آقایان در قزوین پایان یافت