پنجشنبه 25 مهر 1398
October 17, 2019
گروه «اخبار اقتصادی»
جزییات حذف یارانه نقدی ۲۰۰ هزار خانوار پر درآمد
شریان - 28 شهریور 1398 ساعت 23:57
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۸ از حذف یارانه نقدی ۲۰۰ هزار خانوار پردرآمد در دوره شهریور خبر داد.